Opera realiseert voor en met haar klanten strategie-implementatie in de zorg

Opera ondersteunt klanten bij het in kaart brengen en over het voetlicht brengen van de gerealiseerde impact na de strategie-implementatie

Weten hoe je impact maakt in de zorg en laten zien welke impact je (mogelijk) bereikt, zonder te sturen op schijnzekerheid draagt bij aan zinnige zorginnovatie

De impact-meting geeft een overzicht van de effecten en de onderlinge relaties tussen die effecten op basis waarvan besluiten voorafgaand aan een project genomen kunnen worden. 
Tijdens projecten ben je in staat nauwkeurigere richting te bepalen met de eerste uitkomsten. 
Je hebt hiermee een stevige onderlegger voor een zinnig gesprek over zorginnovaties. 

Activiteiten bij deze fase

  • Vanaf de start van een project aandacht voor de wijze waarop impact wordt gemeten en hoe dat gaandeweg het project kan plaatsvinden
  • Inzet van de PRISMA-methodiek om de essentie van behaalde resultaten te formuleren en visualiseren, zodat deze goed over het voetlicht te brengen zijn

Gerelateerde projecten