Opera realiseert voor en met haar klanten strategie-implementatie in de zorg

Opera ondersteunt klanten bij het inzichtelijk maken van de (potentiële) impact van een innovatie, project of programma

Weten hoe u impact maakt met een innovatie, project of programma in de zorg draagt bij aan zinnige zorginnovatie. Opera heeft de Impact Analyse ontwikkeld om klanten inzicht te geven in de potentiële impact van een innovatie, project of programma, zonder daarbij schijnzekerheid te geven.

De impact analyse helpt voorafgaand en tijdens het project bij het bepalen van de juiste koers, door in kaart te brengen hoe je met een project impact bereikt en een simulatie te maken van de potentiële impact. Tussentijdse impact metingen laten zien of het project of programma op de juiste weg is en stellen u in staat om bij te sturen en de consequenties daarvan inzichtelijk te maken. Na afloop van een project heeft u in beeld welke impact er gerealiseerd is. U heeft hiermee een stevige onderlegger voor een zinnig gesprek over zorginnovaties. 

Activiteiten bij deze fase

  • Impact flow – in kaart brengen hoe u met een innovatie, project of programma impact maakt
  • Impact simulatie – de potentiële impact van een innovatie, project of programma inschatten zonder schijnzekerheid en met de mogelijkheid om de effecten van verschillende scenario’s op de potentiële impact door te rekenen.
  • Impact scan – de gerealiseerde impact van een innovatie, project of programma in beeld brengen
  • Impact advies – onderbouwd advies over het maximaliseren van de impact van een innovatie, project of programma en over passende inzet van de impact analyse

Gerelateerde projecten