Zorgstrategie voor long covid

Het huidige zorgsysteem is niet ingericht voor mensen met long covid. Gevolg: long covidpatiënten voelen zich ‘een nomade in het zorgstelsel’, vinden geen plek waar zij passende, integrale ondersteuning en begeleiding krijgen en consumeren veel onnodige zorg.

Opera heeft een initiatiefnemer van een expertisecentrum voor passende ondersteuning en begeleiding voor mensen met long covid klachten geholpen bij het uitwerken van de strategie van dit centrum. Op basis van (brainstorm)sessies met experts en op basis van literatuur heeft Opera op gestructureerde wijze de volgende elementen uitgewerkt: probleemstelling, strategie, businessmodel, sales & marketing, financiën en implementatie.

Het resultaat van deze opdracht was een basisdocument waarmee het benodigde draagvlak gecreëerd werd bij externe stakeholders zoals zorgverzekeraars.