Zorgpadoptimalisatie dementie in regionale netwerken

Opera heeft in verschillende regio’s in Zuid-Nederland het zorgpad voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geoptimaliseerd. Het doel hiervan was om mensen met dementie en hun mantelzorgers optimaal te ondersteunen in hun zorgpad, dat loopt van “niet-pluis” gevoel tot aan de laatste levensfase. De knelpunten in het zorgpad van mensen met dementie zijn het uitgangspunt geweest voor de zorgpadoptimalisatie.

In een van de regio’s zijn het huidige en gewenste zorgproces uitgetekend en is de implementatie van het gewenste proces gestart. In een andere regio is een gezamenlijk(e) ketenvisie en -meerjarenplan opgesteld en zijn acties hieruit begeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van een sociale kaart dementie, een verkenning naar passende vormen van respijtzorg en het implementeren van dementievriendelijke activiteiten.

Als projectleider droeg Opera zorg voor het bij elkaar brengen van partijen, het coördineren van de activiteiten en de bewaking van de voortgang. Dit alles in nauwe samenwerking met aanspreekpunten in de regio. Daarnaast zorgde Opera voor de terugkoppeling aan opdrachtgevers en bestuurders in de regio’s.