Zorg voor patiënten met hartfalen dichtbij organiseren

De zorg voor patiënten met hartfalen kan doelmatiger en patiëntvriendelijker. Dat was de aanleiding om een verkenning te doen naar alternatieve vormen van hartfalenzorg. Uit deze verkenning bleek dat patiënten met hartfalen gebaad zijn bij een online zorgprogramma, waarbij zij alleen naar het ziekenhuis komen als thuismetingen daar aanleiding toe geven. Door het zorgproces hierop aan te passen neemt de doelmatigheid van zorg en patiëntvriendelijkheid toe.

Opera onderzocht voor haar opdrachtgevers hoe de huidige hartfalenzorg doelmatiger ingericht kon worden. Door gestructureerd te kijken naar de uitdagingen in de huidige situatie en op basis daarvan alternatieve scenario’s te schetsen, kon de opdrachtgever aan de slag met het uitwerken van een nieuwe dienstverlening voor patiënten met hartfalen. Opera leverde de klant daarbij een marktanalyse, concurrentieanalyse, waardepropositie en financiële implicaties aan.