Toekomstbestendige koers voor gezondheidscentrum

Een gezondheidscentrum worstelt al enige jaren op het gebied van strategie en bedrijfsvoering. Er zijn verschillende ontwikkelingen waaronder veranderingen in financiering. Opera is gevraagd om binnen 3 maanden een analyse uit te voeren en te adviseren over een toekomstbestendige koers.  Opera analyseerde het gehele speelveld op vijf aspecten: organisatie, financiën, samenwerking speerpunten en huisvesting. Deze analyse werd uitgevoerd op basis van documenten, diverse interviews en benchmarkinformatie. De interviews dienden een dubbel doel: naast het in kaart brengen van de situatie is het creëren van vertrouwen en draagvlak een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Het advies werd gepresenteerd tijdens een gezamenlijke sessie met directie en een vertegenwoordiging van medewerkers.  Na drie maanden is het advies opgeleverd en gepresenteerd tijdens een gezamenlijke sessie met directie en vertegenwoordiging van medewerkers. De analyse werd breed herkend en de scherpe adviezen geven houvast; het gezondheidscentrum kan concreet aan de slag om binnen een jaar financieel gezond te worden en een toekomstbestendige koers te varen.