Regiobeeld is het gedragen verhaal van de regio

Een regiobeeld opstellen wordt vaak gezien als een puur data-technisch traject, maar niets is minder waar. Een regiobeeld opstellen heeft vooral toegevoegde waarde als dit het verhaal van de regio vertelt en het gedragen wordt door alle veldpartijen.

Dit proces heeft Opera in meerdere regio’s begeleid. Dat houdt in dat Opera ervoor zorgt dat de juiste partijen betrokken zijn, de onderzoeksvragen scherp zijn en de benodigde data boven tafel komt. Het is een waardevol proces om te doorlopen. Doordat de duiding van de data uit de regiobeelden gebeurt door de experts uit de regio, ontstaat het draagvlak op organische wijze. Deze duiding is zo belangrijk omdat dit het verschil maakt tussen de verschillende regio’s in Nederland. Op basis van enkel de data zie je op hoofdlijnen namelijk steeds dezelfde thema’s terugkomen (m.n. personeelstekort, vergrijzing en de acute zorgketen die vastloopt). Echter de duiding maakt pas duidelijk wat de oorzaak van de gesignaleerde knelpunten is, en die verschilt steeds per regio.

Die oorzaak, daar kun je als beleidsmaker mee aan de slag.