Projectportefeuillebeheer als sturingstool voor programma’s

Bij programmatische aanpakken leeft vaak de behoefte om overzicht te behouden over de projecten die binnen een programma vallen,in welke mate deze bijdragen aan de beoogde doelen, en of er genoeg wordt ondernomen om de doelen te bereiken.

Opera kan processen inrichten om de impact op van de projectenportefeuille op de programmadoelen inzichtelijk te maken. Hoewel dit voor ieder programma maatwerk vereist, zijn er een aantal facetten die steeds terugkomen:

  • Koppelen van projecten aan programmadoelen;
  • De omvang van de impact per project op het betreffende programmadoel;
  • De blinde vlekken signaleren: op welke programmadoelen wordt nog onvoldoende ondernomen om deze binnen het beoogde tijdsbestek te behalen?

De kunst is om dit niet eenmalig op te stellen, maar de processen zó in te richten dat dit up to date blijft. Hiervoor worden duidelijke werkprocessen opgesteld die geborgd worden binnen de organisatie. Opera heeft deze werkwijze al binnen meerdere programma’s geïmplementeerd.

Op deze manier wordt er een relevante tool geïmplementeerd waarmee een programma (bij)gestuurd kan worden.