PlusWijken: want in de wijk gebeurt het

Domeinoverstijgende samenwerking moet komende jaren een boost krijgen. De wijk is een voor burgers en professionals een logische schaal om op samen te werken. Echter, domeinoverstijgende samenwerking die zich hard maakt voor de gezondheid van wijkinwoners komt nog (te) weinig van de grond. Een opdrachtgever heeft Opera gevraagd om hier een concept voor uit te werken.

Opera heeft samen met een groot scala aan partijen in zorg, welzijn en burgervertegenwoordiging gewerkt aan de opzet van een concept waarin op wijkniveau zeer intensief wordt samengewerkt aan het verbeteren van gezondheid van inwoners én het slimmer organiseren van ondersteuning en zorg. Vanuit een set aan ontwerpprincipes heeft Opera d.m.v. interviews, workshops en literatuurvoorbeelden het basisconcept ‘PlusWijken’ ontworpen.

Het eindresultaat van deze opdracht was een document op basis waarvan partijen verder konden met het operationaliseren van dit initiatief.