Optimalisatie van multidisciplinair registratiesysteem tandheelkunde

Om de zorg rondom een multidisciplinair traject in de tandheelkunde doelmatiger, goedkoper en kwalitatief beter te maken, heeft de opdrachtgever een Digitaal Registratie Systeem (DRS) ontwikkeld. Dit systeem voorziet in een continue samenwerking en transparantie tussen de betrokken disciplines. Vanaf januari 2018 werden 160 zorgaanbieders verplicht gesteld te werken met DRS.

Opera heeft bij deze opdracht zorgaanbieders ondersteund bij de optimalisering van het gebruik van het DRS. Hierbij is gebruik gemaakt van praktijkbezoeken welke in het teken stonden van uitleg, hulp en voorlichting aan de gebruikers. Ook zijn hierbij gebruikerservaringen opgehaald ter input van de systeemoptimalisatie. Tevens fungeerde Opera als eerste aanspreekpunt voor gebruikers.

De resultaten van deze opdracht zijn een beter werkend DRS door de opgehaalde gebruikerservaringen en een grotere tevredenheid met het systeem door de bezoeken.