Serviceconcept voor de draagbare kunstnier

Op dit moment dialyseren bijna alle hemodialysepatiënten (95%) een aantal keer per week in een centrum of ziekenhuis. Dit heeft een grote impact op hun leven. Er is een draagbaar hemodialyse-apparaat in ontwikkeling dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Deze draagbare kunstnier biedt veel (keuze)vrijheid en een betere kwaliteit van leven. De opdrachtgever heeft Opera gevraagd om hieromtrent een serviceconcept voor de thuis dialyserende patiënt in te richten.

Opera heeft samen met een projectteam met behulp van bestaand en nieuw onderzoek inzicht verkregen in de behoeften en wensen van hemodialysepatiënten. Deze zijn verwerkt in een volledig serviceconcept waarin alle aspecten van het leven met een draagbare kunstnier zijn meegenomen, bv. de levering van materialen, ziekenhuisbezoek, data-uitwisseling met de arts en begeleiding op afstand of juist dichtbij.

Vervolgens zijn mogelijke partners die dit serviceconcept (gedeeltelijk) kunnen uitvoeren in een workshop en tijdens individuele gesprekken uitgedaagd om middels co-creatie het serviceconcept vorm te geven. Het concept is op basis hiervan aangescherpt en getoetst bij dialysepatiënten.

Het eindresultaat is een helder weergegeven serviceconcept. Voor leveranciers is duidelijk wat de filosofie achter het concept is en waar de te leveren service aan moet voldoen. Dit eindresultaat wordt door de opdrachtgever gebruikt als input voor de leveranciersselectie.