De meerwaarde van burgerinitiatieven

Bij een verkenning naar burgerinitiatieven was de opdrachtgever van Opera financier van een orgaan dat burgerinitiatieven (dorps- en zorgcoöperaties) ondersteunt. De vraag hierbij was óf en wélke ondersteuning in de toekomst het beste kon worden geleverd bij de doorontwikkeling van deze burgerinitiatieven.

Na het afstemmen van de hoofd- en deelvragen met de opdrachtgever, heeft Opera literatuuronderzoek en interviews uitgevoerd. Enerzijds waren dit interviews met de opdrachtgever en haar medewerkers om hun wensen en vereisten scherp in kaart te brengen. Anderzijds is het bestuur van het orgaan geïnterviewd om een beeld te vormen van hun organisatie en beoogde effectiviteit.

Het resultaat van deze verkenning was een advies op basis van drie geschetste mogelijke toekomstscenario’s, welke waren gewogen aan de hand van criteria die door de opdrachtgever als relevant werden beschouwd. Een belangrijk criterium was de bijdrage van het orgaan aan een paradigmashift in de zorg, waarbij zelfredzaamheid en preventie steeds belangrijker worden en professionele zorgverlening alleen wordt ingezet wanneer dit écht nodig is.