Projectleiding in de gemeentemarkt

Een organisatie heeft Opera de vraag gesteld of een projectleider inzetbaar was voor het leiden van de rechtmatigheidsonderzoeken binnen de gemeentemarkt. Bij een rechtmatigheidsonderzoek krijgt de gemeente inzicht in de rechtmatigheid van haar pgb-bestedingen en de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. De organisatie onderzoekt dit door middel van een administratief onderzoek en het uitvoeren van huisbezoeken bij cliënten die een pgb ontvangen.

Hoe heeft Opera dit aangepakt? Allereerst treedt de projectleider in contact met de gemeente en zorgt hij ervoor dat de gemeente op de hoogte is van het proces van het onderzoek. Hierbij stelt de projectleider een projectplan en planning op en stemt deze af met de gemeente. Daarnaast maakt de projectleider afspraken over een tijdige aanlevering van cliëntgegevens en administratie ten behoeve van het onderzoek.

Binnen de organisatie brengt de projectleider de backoffice en huisbezoekers op de hoogte van de inhoud van het desbetreffende onderzoek. Tijdens het gehele project is de projectleider verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde deadlines en biedt de gemeente inzicht in de voortgang van het project.

Aan het eind van het rechtmatigheidsonderzoek wordt een eindrapportage (volgens de PRISMA-methodiek) opgeleverd en gepresenteerd bij de gemeente. Hierin worden de resultaten van het onderzoek, de adviezen en de wijze waarop de adviezen kunnen worden geïmplementeerd gepresenteerd.