Implementatie van e-Health in de eerste lijn

Implementatie van e-Health is een van de grootste vraagstukken in de zorg. Het bedenken van tools is niet zozeer het probleem. Maar hoe krijg je tools geïmplementeerd in de praktijk, geïntegreerd in het zorgproces? Hoe krijg je ze vervolgens opgeschaald? En hoe communiceer je erover naar patiënten en professionals?

Opera heeft samen met een zorggroep een e-Health tool geïmplementeerd in de eerste lijn. De tool betreft een app die het mogelijk maakt om online afspraken te maken, e-consulten te voeren en herhaalmedicatie aan te vragen. Taken van de Opera implementatiemanager zijn onder andere training aan professionals, communicatie richting patiënten, het meten van uitkomsten en het ophalen van implementatielessen middels interviews.

De eerste praktijk heeft inmiddels al ruim 40% van de consulten digitaal gepland (landelijk gemiddeld ca. 9%). De volgende fase is die van opschaling naar nieuwe praktijken. Daarbij nemen we de eerder geleerde lessen mee bij de implementatie.