Impact van een eHealth programma voor hartfalen in de tweede lijn

De stuurgroep van een samenwerkingsverband vroeg om een onderbouwd advies over het vervolg van een experiment met een vernieuwend blended programma voor patiënten met hartfalen.

Opera heeft dit advies ondersteund door de potentiële effecten van de inzet van het blended programma bij een grotere doelgroep op lange termijn te simuleren. Dit ging om effecten op de zorgkosten, maar ook om effecten op het zelfmanagement-vermogen van patiënten.

Met de simulatie heeft de stuurgroep meer inzicht gekregen in de potentie van het vervolg van het programma en kon zij een goed onderbouwd besluit nemen over de voortzetting van het project.