Het effect van een vernieuwde werkwijze in de eerstelijnszorg

Een opdrachtgever is enthousiast over een nieuwe manier van werken in een huisartsenpraktijk en wil meer inzicht in de impact van deze werkwijze voor onder andere de patiënten.

Opera heeft in kaart gebracht wat de potentiële impact is van deze vernieuwde werkwijze in de eerstelijnszorg. Hiervoor heeft Opera eerst inzichtelijk gemaakt welke effecten er kunnen optreden en voor wie deze van toepassing zijn. Dit gebeurt in verschillende sessies met nauwe samenwerking tussen de projectleider, de data scientists en Opera consultants. Opera kan middels simulaties de potentiële impact kwantificeren.

Daarmee heeft de opdrachtgever meer inzicht in het effect dat verwacht mag worden en welke onzekerheid dit effect heeft. Door in de toekomst het model te voeden met werkelijke data, zullen de simulaties nauwkeuriger worden. Zo krijgt de opdrachtgever steeds meer inzicht in de impact.