Dementie Netwerk Review Scan

De opdrachtgever van Opera wilde dementienetwerken inzicht geven in hun eigen functioneren en waar mogelijk aanbevelingen ter verbetering. Om dit mogelijk te maken heeft Opera samen met de opdrachtgever de Netwerk Review Scan (NRS) ontwikkeld en bij meer dan 10 dementienetwerken de NRS uitgevoerd.

De NRS bestaat uit drie onderdelen:
1) Een vragenlijst over het functioneren van de dementieketen. Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van expert opinion, landelijke afspraken over de beoordeling van dementienetwerken en wetenschappelijke literatuur. Per dementienetwerk is een variëteit aan netwerkpartners op bestuurlijk én operationeel niveau gevraagd om de vragenlijst in te vullen;
2) Een twee uur durend groepsgesprek waarin Opera consultants de resultaten met de diverse netwerkpartners bespraken. Tijdens deze groepsgesprekken kwamen de netwerken tot gedeelde inzichten over hun eigen functioneren;
3) Een rapportage van Opera over het groepsgesprek. Hierbij gaf Opera op basis van haar expertise op het gebied van dementie- en netwerkzorg aanbevelingen ter verbetering van het dementienetwerk.

Voor de opdrachtgever heeft Opera een overall-analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste trends en uitdagingen die spelen bij dementienetwerken.