Impact van eHealth op zorg- en organisatiekosten

De inzet van eHealth programma’s leidt mogelijk tot een besparing van zorg- en organisatiekosten in de tweede lijn, omdat patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven komen en er vaak ook een afname van ziekenhuisopnames te zien is. Een besparing van organisatiekosten daadwerkelijk realiseren is echter complex, omdat dit vaak een aanpassing van de kostenstructuur van het ziekenhuis vergt.

Om op een realistische manier meer inzicht te krijgen in de potentiële impact, heeft Opera voor haar opdrachtgever de impact van de inzet van eHealth oplossingen over meerdere jaren gesimuleerd. Daarbij wordt niet doorgerekend met gemiddelden, maar wordt – op basis van de kenmerken van de patiënt populatie van de instelling – de toekomstige zorgvraag gesimuleerd.

Het resultaat van de simulatie is weergegeven in een dashboard, waarbij enkele variabelen (hoeveel patiënten gebruik maken van de oplossing, de wijze van bekostiging, etc.) aangepast kunnen worden en daarbij direct inzichtelijk is welk effect dit heeft op de zorg- en organisatiekosten.

Met deze impact analyse is de opdrachtgever beter in staat besluiten te nemen over het al dan niet grootschalig uitrollen van de eHealth oplossingen. Daarnaast krijgt de opdrachtgever inzicht in de factoren die de meeste impact hebben op de zorg- en organisatiekosten en kan daarmee ook actief sturen op deze factoren.