Advies bij investeringsbeslissingen

Opera ondersteunt een investeringsfonds gericht op ouderenzorg bij het beoordelen van initiatieven van ondernemers die zich melden bij het investeringsfonds.

Opera brengt bij verkenningen naar innovaties zorginhoudelijke expertise én analytische/onderzoeksexpertise in. Voorafgaand aan de verkenning stemt Opera eerst de beoordelingscriteria en een plan van aanpak af met de opdrachtgever. Vervolgens wordt er een inhoudelijke verkenning naar het product of de dienst gedaan. Hierbij brengt Opera o.a. in kaart welk probleem er opgelost wordt, hoe de innovatie eruitziet, hoe de markt eruitziet, en of de innovatie past bij de doelstellingen van het fonds. Daarnaast wordt de onderneming beoordeeld en wordt er o.a. gekeken naar bedrijfsprocessen, marketing, organisatiestructuur en financiën. Het investeringsfonds brengt zelf investeringsexpertise in en doet bijvoorbeeld het due dilligence onderzoek.

Het resultaat van Opera’s werk is een advies aan het investeringsfonds om wel of niet te investeren in de beoordeelde innovatie.