40% kostenbesparing met een hogere kwaliteit stomamateriaal

De initiatiefnemers van dit project hebben een studie gedaan naar de keten van het leveren van stomamateriaal. Hieruit kwam naar voren dat een betere kwaliteit van stomahulpmiddelen is te realiseren tegen lagere kosten door objectivering van het voorschrijven door de stomaverpleegkundige. 

In het project werkten vier ziekenhuizen, een medisch speciaalzaak, de patiëntenvereniging, de beroepsvereniging van stomaverpleegkundigen en een zorgverzekeraar samen. 

Landelijke protocollen en richtlijnen zijn vertaald naar de praktijk en geautomatiseerd. Hierdoor werd voorschrijfgedrag meetbaar en de zorg verbeterd.

De zorg is verbeterd doordat functioneringsgericht wordt geïndiceerd en hierbij de meest doelmatige materialen voor de individuele patiënt worden voorgeschreven. Daarnaast is een kostenbesparing van 40% op de stomamaterialen gerealiseerd.