Nicole van Loy

Nicole van Loy is managing partner van Opera. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Werkend vanuit een stevig netwerk met korte lijnen naar ministeries, zorgverzekeraars, ZBO’s, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, bracheorganisaties, innovatie- en participatiemaatschappijen en gemeenten.

“Mijn drijfveer is om in een bijdrage te leveren aan gezondheid en vernieuwing in de zorg zodat het systeem toegankelijk blijft en aan blijft sluiten op de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen. Ik heb 8 jaar bij het Ministerie van VWS gewerkt als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van mijn carrière is het accent steeds meer op strategie en innovatie komen te liggen. Inmiddels heb ik ruime ervaring met “kwartiermakerschap” en het opzetten en uitvoeren van (landelijke en regionale) trajecten waar zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders samenwerken aan innovaties op het terrein van o.a. eHealth en verbeterde ketensamenwerking. Ik combineer inhoudelijke kennis met gedrevenheid voor de klant en een analytische resultaatgerichte aanpak. Een open houding naar de buitenwereld vind ik erg belangrijk: “kennis wordt meer als je het deelt”.

Contact