De Impact Methode

Opera Consultancy & Implementatie benadert impactvraagstukken met behulp van de Impact Methode. De Impact Methode is een manier om impact te verbeteren door het mechanisme van innovaties te ontrafelen en te verbeteren en daarmee de implementatie indien nodig bij te stellen.

Het boek over de Impact Methode is te downloaden via deze link.