Opera realiseert voor en met haar klanten strategie-implementatie in de zorg

Opera ondersteunt klanten bij het inzichtelijk maken van de (potentiële) impact van een innovatie, project of programma

Wanneer u voor een innovatie, project of programma wilt sturen op de maximalisering van impact, en als u wilt communiceren over deze impact, dan is een impact analyse de oplossing.

Met de impact analyse wordt duidelijk:

– Wat de verwachte impact is, inclusief onderbouwing;

– Wat er in de praktijk nog onderzocht moet worden om de verwachte impact aan te tonen, wanneer dat niet mogelijk is met bestaande bronnen;

– Wat essentiële elementen van het project zijn die ervoor zorgen dat de impact behaald wordt;

– Wat er geëvalueerd moet worden om ervoor te zorgen dat de impact geoptimaliseerd kan worden.

Opera kan het proces om te komen tot een (maatschappelijke) businesscase, het meetplan en uiteindelijk impact monitoring begeleiden en eventueel uitvoeren.

Opera verzorgt ook trainingen voor managers, projectleiders en data analisten waarin men leert hoe een impact analyse gecoördineerd en uitgevoerd wordt.

Activiteiten bij deze fase

  • Opstellen van een (maatschappelijke) businesscase;
  • Opstellen en implementeren van het meetplan;
  • De impact monitoring inrichten.

Gerelateerde projecten